Zonneboilers

Aan de comforteisen voldoen én toch het milieu sparen, dat is in feite het kernpunt van de ATAG ZonLichtSystemen. Deze zonnesystemen zetten zonneenergie om in warm water en reageren niet alleen op directe zonnestraling maar ook op licht. Het toevallig aanwezige wolkendek speelt slechts een ondergschikte rol, vandaar de termZonLichtSystemen. ATAG biedt met de ZonneGasCombi Q en A.L.E.C. een product aan dat zowel voor warm water als verwarming de gratis zonne-energie benut. Een ZonLichtSysteem bestaat uit een EZonneHasCombi Q en eens ZonLichtCollector.

Meer info:
www.atagverwarming.be